Algemene Voorwaarden

Disclaimer

De website BeCoVe wordt beheerd door BeCoVe bvba, Leemzaal 25 te 3840 Borgloon, België, met als ondernemingsnummer 0890 538 489. Het gebruik van de site BeCoVe houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt.

Projecten

BeCoVe kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de website of ingeval het goed niet meer zou beschikbaar zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt omtrent het vastgoed, persoonlijk de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met BeCoVe.

Sommige advertenties bevatten een plannetje dat u kan helpen bij het vinden van de exacte locatie van het vastgoed dat u zoekt. Het is mogelijk dat deze plannetjes fouten of onvolkomenheden bevatten die in geen geval onder de verantwoordelijkheid van BeCoVe vallen. Sommige advertenties bevatten foto’s die, omwille van gebruik van de panden, lichtjes kunnen afwijken van de huidige situatie. Prijzen en tarifering van reeds verkochte en verhuurde panden zijn onderhevig aan de indexatie en actuele tarifering en kunnen bij het terug op de markt brengen van de panden afwijken van de initiële prijszetting.

Persoonlijke gegevens

U kan BeCoVe contacteren door een formulier in te vullen met uw persoonlijke gegevens. Uw gevens zijn persoonlijk en vertrouwelijk en worden niet vrijgegeven aan anderen. Indien nodig wordt uw aanvullende, expliciete en specifieke toestemming gevraagd voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de GDPR. De verleende toestemming kan in principe elektronisch en kosteloos worden ingetrokken.
Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om de BeCoVe-site 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behouden ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde.

Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot de volledige site of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersonen:

  • die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden
  • die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten
  • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
  • die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de BeCoVe website is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.